Formació adaptada per a potenciar el talent.

La Formació oferta per Arthada està orientada a empoderar i potenciar el talent.

Els diferents cursos de formació busquen multiplicar el talent natural de les persones, i descobrir el seu talent ocult. Com a resultat, esdevenen persones més equilibrades i, en conseqüència, treballadors més productius.

Molt sovint, les empreses se refereixen als seus treballadors i treballadores com al seu principal actiu. Però en el seu dia a dia, solen invertir només en formació tècnica o pràctica, orientada als coneixements. Arthada vol complementar aquest biaix amb una formació orientada a les habilitats personals, a fer la persona millor.

Realitzem un recorregut transversal per les esferes emocional i psicològica de l'ésser humà, combinant la saviesa oriental amb l'occidental. Darrere de tot professional hi ha una persona. Si aconseguim fer créixer i evolucionar a la persona, la millora de l'exercici professional serà una conseqüència lògica d'aquest creixement.

Cada persona és un ésser humà únic i la forma com ens relacionem amb cadascuna d'elles ha de ser prou adaptable a cada cas. Proporciona eines bàsiques per poder afrontar amb èxit les relacions interpersonals, permetent així que qualsevol pugui relacionar-se amb solvència tot i no tenir un do natural per fer-ho.

Ningú admet tenir dificultats en el Treball en equip, però aquesta és una habilitat sempre perfectible. Revisarem les bases teòriques de la feina en equip. Comprovarem com una anàlisi DAFO ens pot permetre superar els obstacles que bloquegen la nostra feina en equip. També realitzarem exercicis per millorar en nostre acompliment en aquesta faceta.

Preguntar i saber escoltar són dos conceptes claus, aprofundirem en les tècniques implicades i la seva estratègia d'utilització. L'adequada combinació de les tècniques de preguntar i escoltar ens permeten descobrir i acordar les necessitats del nostre interlocutor, pas previ indispensable per donar-los una solució conjunta.

Quants projectes no hauran naufragat per no haver trobat una solució adequada als problemes que van aparèixer durant el camí. Veurem com el pensament creatiu millora la nostra capacitat per trobar solucions. Trobada la solució, l'èxit passa per gestionar adequadament les objeccions que ens puguin plantejar.